آخرین اخبار : 

ویژگی های افراد در انگلیسی

wpid-579df4514d49d_o_579df3f5c817b_34-talking_about_people.jpg

افراد در انگلیسی

در این پست اصلاحات و جملات رایج که برای توصیف شخصیت افراد در انگلیسی به کار می رود، عنوان شده است.
1- نسبتاً اجتماعی است.
He‘s quite sociable.
2- نسبتاً گوشه گیر است.
He’s rather unsociable.
3- من مهربان و صمیمی هستم.
I’m kind and friendly.
4- خودم را مهربان و صمیمی می دانم.
I consider myself kind and friendly.
5- او راستگو(درستکار)/ نادرست است.
He’s honest/ dishonest.
6- او آرام/ عصبی است.
He’s calm/nervy.
7- او اجتماعی(زود جوش) / گوشه کیر(دیر جوش) است.
He’s sociable/unsociable.
8- او خوش اخلاق/ بد اخلاق است.
He’s good-tempered/bad-tempered.
9- او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست.
He’s friendly/ rather unfriendly.
10- او خنده رو/افسرده است.
He’s cheerful/depressed.
افراد در انگلیسی به شیوه های مختلفی چه از نظر ظاهر و چه شخصیتی توصیف می شوند که بخشی از آن را در اینجا ملاحظه کردید.
دیدن ویدئوی کامل:
ویژگی های افراد در انگلیسی