آخرین اخبار : 

یادگیری انگلیسی با لیسنینگ

wpid-57a96fa850590_o_57a96f733d562_52-learn_a_language_just_by_listening.jpg

انگلیسی با لیسنینگ

چرا انگلیسی با لیسنینگ؟ شنیدن اصلی ترین رکن در یادگیری زبانهای خارجی است. ما زبان مادری خود را نیز تنها از طریق شنیدن یاد میگیریم و بعدا نوشتن آن را فرا میگیریم. حتی افرادی که سواد نوشتن و خواندن ندارند تنها با شنیدن زبان را یادگرفته و به راحتی صحبت می کنند. افرادی که تلاش می کنند زبانهای خارجی مثل انگلیسی را فرابگیرند و تنها تکیه آنها بر روی کتابها و لغات و دیکشنری هاست هیچگاه نمی توانند با زبان رابطه نزدیکی برقرار کنند. تنها در افرادی که به طور مکرر جملات زبان انگلیسی را می شنوند، پیشرفت قابل توجه ای در زمینه یادگیری انگلیسی در آنها دیده می شود. بنابراین توصیه ما اینست که در کنار منابع آموزشی دیگر، حتما زمانی را به شنیدن فایلهای صوتی اختصاص بدهید و سعی کنید انگلیسی با لیسنینگ یاد بگیرید.
دیدن ویدئوی کامل:
یادگیری انگلیسی با لیسنینگ